تیم: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (موثر --> مؤثر)
* موفقیت هر فرد کاملاً به موفقیت تیم وابسته است.
از سوی دیگر یک تیم شطرنج نمونه ای از یک تیم مستقل است که دارای ویژگی های زیر می باشد:
* نتیجه کار هر فرد بر روی کار افراد دیگر تیم بدون تاثیر و یا با کمترین تاثیر است.
* افراد در این تیم کارهای مشابهی را به صورت انفرادی انجام می دهند.