تفاوت میان نسخه‌های «قرارداد»

(تمیزکاری با ویرایشگر خودکار فارسی)
* جمع عقد، عقود است.
* در مقابل عقد، ایقاع قرار دارد، که ماهیات حقوقی را گویند که با یک اراده ایجاد یا ساقط می‌شوند. همچون طلاق که تنها با اراده مرد واقع می‌شود. مبحث عقد جزء حفوق مدنی به حساب می‌آید.
* عقد به اعتبارات مختلف، تقسیم‌بندی‌های متفاوتی یافته‌است. از جمله تقسیم عقود به اعتبار موضوع آن، به مالی و غیر مالی و یا تملیکی و عهدی.
اقسام عقود درفقه وقانون مدنی:[[بیع]]- [[اجاره]]-[[رهن]]-[[امانت]]- [[نکاح]]-[[قرض]]-[[وصیت]]- [[عاریه]]-[[شرکت]]-[[وقف]]-[[وکالت]]-[[جعاله]]-[[مزارعه]] [[مساقات]]-[[سلف]]-[[سلم]]-[[مضاربه]]<ref>[[قانون مدنی|Civil code]]</ref> و<ref>مکاسب ومعاملات درج5کافی</ref>
 
== منابع ==
 
{{حقوق}}
 
[[رده:اسناد اداری]]
[[رده:اسناد حقوقی]]