تفاوت میان نسخه‌های «دیان»

(تمیزکاری با ویرایشگر خودکار فارسی)
* [[سنهدرین]]، دادگاه عالی مرکزی که در شهر [[اورشلیم]] بود و متشکل از ۷۱ نفر بود.
* دادگاههای کوچکتر ۲۳ نفره که سنهدرین کتانا نامیده میشد. این دادگاهها میتوانستند حکم اعدام دهند. این دادگاهها در شهرهای اصلی اسباط اسرائیل و در شهرهایی با جمعیت خداقل ۲۳۰ نفر وجود داشتند.
* در شهرهای کمتر از ۱۲۰ نفر یک دادگاه بسیار کوچک تشکیل میشد. این دادگاه تنها به مسائل مالی رسیدگی میکرد. حضور در این دادگاهها به عنوان قاضی احتیاج به سمیچا و یا گرفتن قضاوت به صورت بدون قطع نسل به نسل از [[موسی]] بود. پس‌از نابود شدن معبد دوم اورشلیم در سال ۷۰ میلادی و از بین رفتن موقعیت [[نسی]] در سال ۴۲۵ میلادی سمیچا متوقف شد. در قرن ۱۶ میلادی تلاش‌هایی برای بازگرداندن سمیچا انجام شد که بینتیجه ماند.
== موقعیت فعلی ==
در [[یهودیت ارتدوکس]] حداقل سه مرد یهودی که حداقل یک نفر از آنها به [[هلاخا]] مسلط باشد بت دین را می‌توانند تشکیل دهند. در بعضی گروههای یهودی نوگرا٬ به تازگی از زنان نیز در بت دین استفاده میشود. به صورت معمول بت دین دائمی از سه [[حاخام]] تشکیل شده است. بت دینی که به مسائل مالی بزرگ و یا مسائل مهم جامعه یهودی مرتبط باشد نیازمند حضور قاضیان (دیانیم جمع دیان) است. برای کارهای زیر حضور در بت دین لازم است:
* تایید حکم شرعی طلاق.
* تایید [[کوشر]] بودن رستوران و یا تولیدات غذایی.
* بازدید شوچتیم (ذبح یهودی) و تایید آن.
* گرویدن به یهودیت که در آن حداقل یکی از اعضای بت دین باید حاخام باشد.