تفاوت میان نسخه‌های «تحلیل نیازمندی‌ها»

(افزودن پیوندهای مرتبط)
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری نشانی اینترنتی محتمل بر اسپم
== بررسی اجمالی ==
از نظر مفهومی ، تجزیه و تحلیل نیازمندی ها شامل سه نوع فعالیت است:
*استخراج نیازمندی ها: (به عنوان مثال منشور پروژه و یا تعریف چهارچوب آن)، مستند کردن فرایند کسب و کار در شرایط موجود، و مصاحبه با ذینفعان پروره. برای همین گاهی اوقات با عنوان جمع آوری نیازمندی ها نیز نامیده می شود.
* تجزیه و تحلیل نیازمندی ها: بررسی اینکه آیا نیازمندی های اظهار شده روشن، کامل و بدون ابهام هستند و باهم تناقض ندارند و اقدام برای حل و فصل تناقض هایی که تدریجاً آشکار می شوند.
*ثبت نیازمندی ها: نیازمندی ها ممکن است با شکلها و روشهای مختلف نگهداری شوند اما معمولاً در شکلهای لیست خلاصه، اسناد نوشته شده با ادبیات اداری، [[مورد استفاده]]، داستان کاربر و یا مشخصات فرایند باشند.
تجزیه و تحلیل نیازمندی ها می تواند یک فرایند طولانی و خسته کننده باشد که در طی آن بسیاری از مهارت های روحی و اجتماعی ظریف علاوه بر تجربیات فنی درگیر هستند.