تفاوت میان نسخه‌های «ضربات پنالتی»

جز (←‏چگونگی اجرا: تمیزکاری زیربخش‌ها، + ماژول اصلاح زیربخش با استفاده از AWB)
* در صورتیکه تیمی از حداکثر تعداد تعویض‌های خود بر طبق مقررات بازیهای تحت این شرایط، استفاده نکرده باشد و دروازه بان در جریان ضربه‌های پنالتی آسیب ببیند و به همین دلیل قادر به ادامه دروازه بانی نباشد، می‌تواند با یک نفر دروازه بان ذخیره تعویض گردد.
* بجز موارد گفته شده در بالا، تنها بازیکنانی که تا پایان وقت مسابقه و وقت اضافی در زمین بازی حضور دارند، می‌توانند در زدن ضربات پنالتی شرکت کنند.
* هر ضربه باید بوسیله یک بازیکن زده شود و یا بازیکن نمی‌تواند دوبار ضربه پنالتی را بزند، تا کلیه بازیکنان هر کدام یک ضربه پنالتی را زده باشند.
* هر بازیکن می‌تواند در هر موقع از زدن ضربات پنالتی، با دروازه بان تعویض شود.
* تنها بازیکنان واجد شرایط در مسابقه، اجازه دارند در داخل بازی حضور داشته باشند.