تفاوت میان نسخه‌های «چارچوب مرجع»

(با فرض حسن نیت ویرایش 77.42.59.69 (بحث) خنثی‌سازی شد. (تل))
* ۴) در چارچوب مرجع لخت قوانین نیوتون صدق می‌کند.
 
هر چارچوب مرجعی که نسبت به چارچوب مرجع مطلق به طور یکنواخت و روی خط راست حرکت کند و یا ساکن باشد باز هم یک چارچوب مرجع لخت است و از نظر مکانیکی به طور کامل با اولی هم ارز است. چارچوب مرجعی که نسبت به چارچوب مرجع مطلق شتاب داشته باشد یک چارچوب مرجع نالخت است.
 
== منابع ==