تفاوت میان نسخه‌های «سیزیف»

جز ((تغییر شکل زیربخش‌ها))
 
== تفسیرها ==
بر طبق نظریه خورشیدی، سیزیف، لوح خورشیدی است که هر زوز از شرق برمی‌خیزد و در مغرب فرومی‌رود. برخی دیگر او را تجسم شخصیت امواج می‌دانند و یا دریای خائن. در سده یکم پیش از میلاد مسیح، لوکرتیوس فیلسوف اپیکوری اسطوره سیزیف را نشانگر سیاستمدارانی دانست که پیوسته در انتخابات شکست می‌خورند. سورن کیرکگارد اسطوره را در واقع نمایانگر علاقه مفرط یک شخص به چیزی خاص می‌داند «مضحک است که شخصی با اختلال ذهنی تکه‌ای از گرانیت را با خود حمل کند زیرا می‌پندارد که آن پول است، و یا اینکه دون خوان ۱۰۰۳ معشوقه داشته باشد زیرا اعداد بیانگر غیر واقعی بودن داستان هستند.
 
فردریش ولکر داستان را نمادی از جستجوی بیهوده انسان در پی علم می‌داند؛ و سالمون ریناخ معتقد است که تنبیه سیزیف برای آن است که وی ساختمانی عظیم بنا کرد و با گستاخی خود را بالاتر از خدایان دانست. البرمو کامو در مقاله‌ای به سال ۱۹۴۲ سیزیف را نمایانگر پوچی زندگی انسان دانست، اما در پایان چنین نتیجه میگرد «باید سیزیف را شاد تصور کرد زیزا زیرا تلاش و جدال برای دستیابی به قله‌ها به تنهایی برای پر کردن دل انسان کافیست». اخیراً نیگرو سانسونز ح چنین اندیشیده است که واژه «سیزیف» از از صدای تنفس طبیعی انسان که متناوباً انجام می‌شود گرفته شده است و ریشه در تکنینکهای کهن کنترل تنفس دارد.