تفاوت میان نسخه‌های «مسیحیت اولیه»

تعدادی از [[مذاهب]] در طول قرون دوم و سوم میلادی در سراسر امپراتوری [[روم]]، پیروانی را برای خود جلی کرده‌اند. مراسم نیایش [[ایسوس]] و [[میترا]]ها طرفداران زیادی داشت، اما مهارت [[سنت پل]] (پل مقدس) در تبلیغ کمک کرد تا مسیحیت به صورت مذهب اصلی مردم روم، در دوران او در آید. [[مسیحیان]] غالباً توسط امپراتوران رومی مورد شکنجه شدیدی قرار می‌گرفتند، اما سرانجام مسیحیت به عنوان [[دین]] رسمی این امپراتوری پذیرفته شد.
 
امپراتوری رم در مقابل ادیانی که با مذاهب رسمی و خدایان رومی در جنگ نبودند و یا تقدیس امپراتور را به زیر سؤال نمی‌برند، با آزاد اندیشی و تحمل برخورد می‌کرد. مذهب ملی رومیها قدری سرد و بی روح بود و تعجبی ندارد که ادیان دارای جنبه‌های روحانی و احساسی بیشتر، محبوبیت بیشتری پیدا کردند.
 
== ادیان دیگر ==