تفاوت میان نسخه‌های «پریکاردیت»

جز (ماني صفحهٔ پریکاردیت را به التهاب آب‌شامه منتقل کرد)
آماس حاد یا مزمن کیسهٔ غشایی دربرگیرندهٔ قلب را '''التهاب آب‌شامه''' یا '''پریکاردیت''' (Pericarditis) می‌گویند. فرهنگستان زبان فارسی برای آب‌شامه واژه پیراشامه و برای التهاب آب‌شامه، پیراشاماس را برگزیده است.
 
التهاب آب‌شامه یک نوع درد در قفسه سینه می‌باشد که یا به شکل «[[پریکاردیت حاد]]» و یا «مزمن» است. به خاطر التهاب آب‌شامه، وقتی که بیمار خوابیده است و یا در زمان نفس عمیق، درد معمولأ با حرکت عوض شده و بیشتر خواهد بود.
 
== نشانه‌ها ==