باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== حکمت نظری ==
افلاطون بر این عقیده بود که حکمت یا فلسفه نظری پذیرای هیچ تقسیمی نیست و کلیه علم‌ها استنتاج هایی هستند از مجموعه واحدی از اصول نهایی، و اثبات این اصول کار علم اعلایی است که افلاطون آن را دیالکتیک نامید.<ref name="arastoo">آلفرد ادوارد تیلور. ارسطو. حسن فتحی. صفحه ۳۲ </ref>{{سخ}}
لیکن حکمت نظری نزد ارسطو و دانشوران اسلامی، در دانستن موجوداتی است که وابسته به حرکات ارادی اشخاص بشر نیستند. با توجه به اقسام موجودات این علم به سه شاخهٔ مابعدالطبیعه، ریاضی و طبیعی تقسیم می‌شود. هر یک از این علم‌ها اصولی دارند و فروعی.
 
=== مابعدالطبیعه ===
مابعدالطبیعه در نزد دانشوران اسلامی در شناخت موجوداتی‌است که بودنشان وابسته به آمیختگی با ماده نباشد. که آن را ''علم برین''، ''علم پیشین'' و یا به تازی ''علم اعلی'' می‌خوانند.
 
اصول مابعدالطبیعه خود به دو فن تقسیم شدی یکی ''علم الهی'' که شناختن خدا و عقل و نفس و امثال آن است و دیگری ''فلسفهٔ اولیٰ''. در این دومی بحث از وحدت و کثرت و وجوب و امکان و [[حدوث و قدم]] می‌شود.