تفاوت میان نسخه‌های «دینامیک»

جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: انرژیی⟸انرژی، هامیلتونین⟸هامیلتونی)
(تمیزکاری با ویرایشگر خودکار فارسی)
 
== قضیه کار و انرژی ==
در مکانیک برخلاف آنچه در بین عامه رایج است، واژهٔ کار زمانی به کار می‌رود که بر روی جسمی نیرویی اعمال شده و آن را جابجا کند، و یا موجب تغییر در حرکت آن شود؛ بنابراین در دینامیک حرکت کار مفهوم با ارزشی است. اما کار به دو صورت می‌تواند بر روی جسم انجام شود. فرض کنید، جسمی با سرعت معین در حال حرکت است، اگر بر روی جسم کار انجام شود، این کار یا می‌تواند سرعت حرکت جسم را افزایش دهد و یا اینکه مانع حرکت شده و سرعت جسم را کاهش دهد.
 
در حالت اول که سرعت جسم افزایش پیدا می‌کند، اصطلاحاً گفته می‌شود که کار انجام شده، سبب ذخیره انرژی در جسم می‌شود. اما در حالت دوم ما با صرف انرژی و انجام کار، سرعت جسم را کاهش می‌دهیم. از اینرو انرژی که وابسته به سرعت جسم بوده و [[انرژی جنبشی]] نام دارد، تعریف می‌شود و قضیه کار و انرژی جنبشی بیان می‌کند که کار انجام شده بر روی جسم متناسب با تغییر انرژی جنبشی آن است.
مکانیک لاگرانژی و حرکت [[جسم صلب]]
حرکت ذره یک حالت تقریباً ایده‌آل و آرمانی از حرکت واقعی اجسام در [[فضای سه بعدی]] است. یعنی در بعضی موارد، تقریب حرکت جسم به عنوان یک ذره نمی‌تواند مفید واقع باشد؛ بنابراین در حالت کلی جسم به صورت یک جسم صلب در فضا در نظر گرفته می‌شود و با تعریف [[مختصات تعمیم یافته]] (که متناسب با نوع حرکت بعد آن معین می‌شود) و نیروهای تعمیم یافته و با استفاده از معادلات لاگرانژ حرکت جسم مورد بررسی قرار می‌گیرد. معادلات لاگرانژ و یا به بیان بهتر فرمولبندی مکانیک لاگرانژ نسبت به مکانیک نیوتنی (بر اساس قوانین نیوتن) حالت کلی‌تر و کاملتری می‌باشد.
 
در [[مکانیک لاگرانژی]] ابتدا کمیتی به عنوان لاگرانژی (و یا هامیلتونی در [[مکانیک هامیلتونی]] که برابر با تفاضل [[انرژی پتانسیل]] از انرژی جنبشی است) که به صورت مجموع انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل جسم تعریف می‌شود، محاسبه می‌گردد؛ و با قرار دادن آن در معادلات لاگرانژ، [[معادله حرکت]] جسم حاصل می‌شود.
 
{{داده‌های کتابخانه‌ای}}
 
. !
 
[[رده:دینامیک]]
[[رده:مکانیک جامدات]]
[[رده:مکانیک کلاسیک]]
 
. !