تفاوت میان نسخه‌های «نقد عهدین»

جز (ربات: جایگزینی پیوند جادویی شابک با الگو شابک)
* '''گفتن این سخن نادرست به آدم که اگر از درخت معرفت بخوری خواهی مرد:'''
 
{{نقل قول|... اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد…<ref group="پانویس">سفر پیدایش باب دوم</ref>}} [[حسین وحید خراسانی]] در این باره می‌گوید:{{نقل قول| کسی که می‌گوید اگر از درخت نیک و بد بخوری خواهی مرد و آدم و همسرش می‌خورند و نمی‌میرند یا می‌داند که نمی‌میرند پس دروغگوست و یا نمی‌داند پس جاهل است.<ref group="پانویس">{{یادکرد|فصل= |کتاب=آشنایی با اصول دین|نویسنده= حسین وحید خراسانی|ترجمه=|ناشر=|چاپ=اول |شهر=قم |کوشش= |ویرایش= |صفحه= ۷۲|سال= |شابک=}}</ref>}}
* '''راه رفتن خدا در باغ'''<ref group="پانویس">کتاب مقدس سفر پیدایش باب ۳ آیه ۸ و ۹</ref>
* '''گم کردن آدم و حوا در باغ بعد از اینکه آن دو خود را در میان درختان پنهان کردند:'''