باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
'''زبان مادی''' یک [[زبان‌های هندواروپایی|زبان هندواروپایی]] است و زبان [[ماد|مادها]] بوده‌است. این زبان، به‌همراه [[زبان‌های سکایی]]، [[اوستایی]] و [[فارسی باستان|پارسی باستان]] و [[خوارزمی]] باستان ازجمله زبان‌های باستانی ایرانی بودند.
 
از [[زبان‌های ایرانی]] باستان چهار زبان آن شناخته شده‌است: [[ماد|مادی]]، [[سکایی]]، [[اوستایی]] و [[پارسی باستان]]. از زبان مادی و سکایی، که یکی در [[غرب ایران]] و منطقهٔ فرمان‌روایی [[ماد]] و دیگری در شمال، از مرزهای [[چین]] تا [[دریای سیاه]]، ازجمله بین اقوام [[پارت]] و ساکنان [[سغد|سُغد]]، رایج بوده، تنها کلمات و عباراتی در آثار دیگران برجای مانده‌است. اما از زبان‌های اوستایی و پارسی باستان مدارک بسیار در دست است. [[زرتشت]]،زبان [[پیامبر]]مادی ایرانی،با کتابزبان خودفارسی در گرامر و صرف و نحو لغات تفاوت دارد و حضور لغات زبان مادی در کتیبه های هخامنشی (با زبان فارسی باستان) باعث شد تا آنها را با لغات فارسی باستان متمایز ساخته و به زبانتجزیه اوستاییو نوشته‌استتحلیل لغات آن پرداخته شود.
 
==آوانگاری==