تفاوت میان نسخه‌های «آنژیوتانسینوژن»

== مکانیسم تولید ==
ابتدا پیش ساز هورمون یعنی آنژیوتانسینوژن توسط [[کبد]] ساخته، در خون آزاد می‌شود. پروتئین آنژیوتانسینوژن توسط هورمون رنین (آزاد شده از کلیه) به آنژیوتانسین یک تبدیل می‌شود و آنژیوتانسین یک توسط آنزیم مبدل آنژیوتانسین که بیشتر در مویرگهای [[ریه]] یافت می‌شود به آنژیوتانسین دو تبدیل می‌شود.
آنژیوتانسین دو بازجذب آب و سدیم را در کلیه‌ها افزایش می‌دهد لذا در خونریزی‌های شدید و یا از دست دادن حجم آب و نمک بدن، تولید آن را افزایش می‌دهد.
 
== مکان یابی اثر ==