Difference between revisions of "خوناب"

(تمیزکاری با ویرایشگر خودکار فارسی)
 
== روش تعیین حجم آب پلاسما ==
برای تعیین آب پلاسما از ترکیباتی استفاده می‌شود که پس از تزریق داخل وریدی نتوانند از دیواره رگ‌ها بگذرند. این ترکیبات بیشتر رنگ‌هایی با مولکول‌های درشت مانند [[آبی اوانز]] و [[آبی شیکاگو]] هستند که تعیین مقدار آن‌ها از طریق [[رنگ سنجی]] بسیار آسان است و یا ترکیباتی مانند [[آلبومین]] دو دقیقه پس از تزریق یکی از ترکیبات فوق از بیمار خون گرفته و غلظت جسم تزریق شده را تعیین کرده و از نسبت دقت آن جسم، حجم خون را محاسبه می‌کنند.
 
== غلظت الکترولیتی خوناب ==
 
== قند خوناب ==
قند به شکل گلوکز در پلاسما وجود دارد و مقداری آن ۱٫۱ گرم در لیتر خون است. گلوکز خون از تجزیه مواد نشاسته‌ای و یا گلیکوژن کبد حاصل می‌شود.
 
== مواد چربی ==