تفاوت میان نسخه‌های «دامنه سطح‌بالای ضمانت‌شده»

یک دامنه سطح بالای ضمانت شده دامنه سطح بالای ویژه ای هست که نماینده انجمنی خاص خدمات آن را ضمانت می کند.
 
این انجمن‌ها برپایه قومیت، منطقه جغرافیایی، تخصصی بودن، فنی بودن و یا دیگر موضوع‌های مطرحی پیشنهاد شده شکل می گیرد که به وسیله نمایندگی‌های خصوصی یا سازمان هایی که وظیفه ایجاد و اجرای قوانین محدودسازی شایستگی [[ثبت کننده|ثبت کننده‌ها]] برای استفاده از دامنه سطح بالا را دارند مدیریت می شود. برای مثال، دامنه سطح بالای .aero به وسیله شرکت SITA ضمانت شده است، که ثبت آن را برای اعضای صنعت حمل و نقل هوایی محدود کرده است.<ref>[[:w:en:Sponsored_topSponsored top-level_domainlevel domain|Sponsored top-level domain - Wikipedia, the free encyclopedia]]</ref>
 
{| class="wikitable"