تفاوت میان نسخه‌های «فارسنامه (ابن بلخی)»

جز (ZxxZxxZ صفحهٔ فارس‌نامه (ابن بلخی) را به فارسنامه (ابن بلخی) منتقل کرد: رایجتر)
== آثار ابن‌بلخی ==
ابن بلخی علاوه بر فارسنامه، از ۲ اثر دیگر خود، خبر می‌دهد که نخستین آن، کتابی دربارهٔ دریاها است <ref>{{پک|ذبیح‌الله صفا|ک=گنجینه سخن|ص= ص۳۴۱}}</ref>
دومین کتابی که ابن‌بلخی تألیف کرد و یا در دست تحریر داشت، کتاب تاریخ دوران اسلامی بود که حوادث عهد پیامبر اسلام تا زمان مؤلف را در برمی‌گرفت <ref>{{پک|ذبیح‌الله صفا|ک=گنجینه سخن|ص= ص۲۶۹}}</ref>
اما بر ما معلوم نیست که آیا او این کتاب را به انجام رسانیده است یا خیر.