مفیستوفل: تفاوت میان نسخه‌ها

(شد)
 
== تفسیر شخصیت مفیستوفل ==
با وجود اینکه مفیستوفلس در مقابل فاوست به عنوان اهریمن و نماینده شیطان ظاهر می‌شود، منتقدین بر این عقیده هستند که وی به دنبال فاسد کردن انسان نیست بلکه برای خدمتگزاری نزد اشخاص نفرین‌شده می‌رود و پس از به انجام رساندن خدمات، روح آن‌ها را به دوزخ می‌فرستد. او در برابر فاوست ظاهر می‌شود زیرا گمان می‌کند که وی فاسد شده‌است و یا در خطر فساد قرار گرفته‌است.
مفیستوفلس خود در دوزخِ خدمت به شیطان گرفتار است و نباید او را با اهریمن اصلی اشتباه گرفت.