پیوند هیدروژنی: تفاوت میان نسخه‌ها

(/)
(تمیزکاری با ویرایشگر خودکار فارسی)
[[پرونده:Acac.png|بندانگشتی|چپ|300px|Intramolecular hydrogen bonding in [[اک‌اک]] helps stabilize the [[enol]] tautomer]]
[[پرونده:Hydrogen_Bond_Quadruple_AngewChemIntEd_1998_v37_p75.jpg|thumbnail|300px|مثالی از پیوند هیدروژنی بین ملکولی، گزارش از Meijer و همکاران .<ref>{{cite journal|author=Felix H. Beijer, Huub Kooijman, Anthony L. Spek, Rint P. Sijbesma, E. W. Meijer| journal=[[Angew. Chem. Int. Ed.]] |title= Self-Complementarity Achieved through Quadruple Hydrogen Bonding| year= ۱۹۹۸ | volume=37 |pages= ۷۵–۷۸| doi=10.۱۰۰۲/(SICI)۱۵۲۱-۳۷۷۳(۱۹۹۸۰۲۰۲)۳۷:۱/۲<75::AID-ANIE75>۳.۰.CO;۲-R}}</ref>]]
'''پیوند هیدروژنی''' بین اتم‌های [[هیدروژن]] و اتم‌هایی که [[الکترونگاتیوی]] بالایی دارند شکل می‌گیرد. این پیوندها می توانند بین ملکول‌های مختلف و یا بین اتم‌های مختلف یک مولکول (درون مولکولی) ایجاد شوند. پیوند هیدروژنی (۵-۳۰ kj/mol) از پیوندهای یونی و کووالانس ضعیفتر است. این نوع پیوند شیمیایی در هر دو نوع مولکول‌های غیر آلی (مانند آب) و آلی (مانند DNA) دیده می شود./
 
== پیوند ==
 
== مقایسه‌ی انرژی پیوند هیدروژنی با دیگر پیوندها ==
انرژی پیوند هیدروژنی تقریبا 20 کیلوژول بر مول است . بنابراین ، پیوند هیدروژنی، ضعیف‌تر از پیوندهای کووالانسی یا یونی که حدود چند صد کیلوژول بر مول انرژی دارند ، می باشد اما از جاذبه های موقت با دامنه ی کوتاه که به نیروهای واندروالس معروفند - با انرژی تقریبی 4 کیلو ژول بر مول- قوی تر می باشد . بنابراین ، پیوند هیدروژنی مسئول بسیاری از خواص منحصر به فرد آب در مقایسه با مولکول هایی با اندازه ی مولکولی یکسان است .<ref> مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهی ، ویلیام ج هاپکینز ترجمه علی احمدی ، پرویز احسان زاده ، فرهاد جباری، انتشارات دانشگاه تهران صفحه ی 51</ref>
 
== پیوند هیدروژنی در آب ==
 
== آب پیوندی ==
پیوند هیدروژنی علاوه بر ایجاد واکنش بین مولکول های آب ، مسئول جاذبه ی بین مولکول های آب با سایر مولکول ها یا سطوح است . به عنوان مثال ، پیوند هیدروژنی اساس تشکیل لایه آبی است که در اطراف ماکرومولکول های مهم بیولوژیکی نظیر پروتئین ها ، اسیدهای نوکلئیک و کربوهیدرات ها وجود دارد . این لایه ها به طور محکم پیوند برقرار کرده و به شدت آرایش یافته اند ، اغلب به [[آب پیوندی]] Bound water معروفند . برآورد شده است که آب پیوندی 30 درصد وزن خشک مولکول های پروتئین هیدراته را تشکیل می دهد . آب پیوندی برای پایداری مولکول های پروتئین مهم است . آب پیوندی لایه ای ضربه گیر در اطراف پروتئین ایجاد می کند که مانع از نزدیکی زیاد مولکول ها و در نتیجه (مانع از ) توده ای شدن و رسوب آن ها می شود.<ref> مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهی ، ویلیام ج هاپکینز ترجمه علی احمدی ، پرویز احسان زاده ، فرهاد جباری، انتشارات دانشگاه تهران صفحه ی 52 و 53</ref>
در [[آب شناسی]] آب پیوندی لایه بسیار نازکی است که مواد معدنی را احاطه می کند .
 
 
{{شیمی-خرد}}
 
[[رده:پیوندهای شیمیایی|هیدروژنی ٬پیوند]]
[[رده:شیمی فرامولکولی]]