تفاوت میان نسخه‌های «کنترل بیماری»

'''کنترل بیماری''' عبارتست از برنامه‌ها و عملیاتی که به طور پیوسته با هدف کاهش [[بروز]]، [[شیوع]] و یا حتی [[ریشه‌کنی]] کامل یک بیماری انجام می‌شود.
 
== منابع ==