تفاوت میان نسخه‌های «کاتوزیان»

 
== ریشه کاتوزیان ==
نوشته‌اند کاتوزیان جمع کاتوزی است ولی در ریشهٔ زبان‌های ایرانی دیده نمی‌شود و در واقع در اصل کلمهٔ دیگری بوده که کاتبان بدین صورت درآورده‌اند و مصحف آتورنان یا آتوربان یا آذربان و یا آتوربان بوده‌است؛ و به احتمال قوی که آتوربان را متصل نوشته‌اند و اشتباهاً کاتوزیان نیز خوانده شده‌است،<ref>دانشنامهٔ مزدیسنا، ص ۳۸۵</ref> فرضیهٔ محتمل‌تر ممکن است [[آثروانان (زرتشتی)|آثروانان]] باشد این صنف علاوه بر آذربانی یا همان حافظان آتش، وظیفه دیگرشان قرائت آیات اوستا ([[گاتاها|گاثاها]]) در کنار آتش مقدس بود. آثروانان را شاید بتوان با [[مداحی|مداحان]] اسلامی قابل قیاس دانست.
 
== منابع ==