تفاوت میان نسخه‌های «زبان‌های رسمی سازمان ملل متحد»

مرکز اطلاعات و آگاه‌سازی عمومی سازمان ملل متحد (UN Department of Public Information)، برای بزرگ‌داشت گوناگونی زبان‌ها و آگاه‌سازی دربارهٔ ارتباطات بین فرهنگی، روزی از سال با مناسبتی خاص که به هر یک از زبان‌ها مربوط است را به عنوان روز آن زبان معرفی کرده‌است.
 
اخیراً مسئولان دولتی برخی کشورها و یا نهادهای مربوط به برخی زبان‌ها، پیشنهاد پذیرش زبان مورد نظرشان به عنوان یکی دیگر از زبان‌های رسمی سازمان ملل متحد را داده‌اند. زبان‌های پیشنهاد شده و مطرح‌کنندگان آن‌ها در جدول زیر آمده‌است:
{| class="wikitable sortable"
|-