تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:آشنایی با دانشنامه»

(اصلاح اطلاعات)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
:{{قلم رنگ|قرمز|پاسخ:}} ممکن است مطالبی که شما افزوده‌اید [[وپ:کپی‌کاری|کپی‌کاری]] بوده یا [[وپ:منبع معتبر|منبع معتبری]] یا [[وپ:سرشناسی|سرشناس نبوده]] یا [[وپ:بی‌طرفی|بی‌طرف نبوده]] یا موارد دیگر. در هر صورت می‌توانید در بحث مقاله یا در بحث کاربری که آن را از مقاله حذف کرده‌است این سؤال را مطرح نمائید. (برای اطلاعات بیشتر [[ویکی‌پدیا:چرا صفحه‌ای که ساختم حذف شد؟|اینجا]] را مطالعه کنید)
:۱۲- '''مقاله فلان، کذب و نادرست است و مطالبش باید حذف شود یا خود مقاله به کل حذف گردد. کجا درخواست حذف دهم؟'''
:{{قلم رنگ|قرمز|پاسخ:}} در ابتدا در بحث مقاله مشکلات مورد نظرتان را بیان کنید و یا در بحث کاربری که این مطالب را افزوده‌است و در صورتی که پاسخ مناسبی دریافت نکردید بعد از مطالعهٔ سیاست [[وپ:سانسور]]، [[وپ:بی‌طرفی]]، [[وپ:سرشناسی]] آن را در [[وپ:نبح]] برای حذف کاندید کنید.
:۱۳- '''مقاله‌ای که در مورد من نوشته‌شده است ناقص یا اشتباه است. چگونه آن را اصلاح کنم؟'''
:{{قلم رنگ|قرمز|پاسخ:}}در ابتدا [[ویکی‌پدیا:خودزندگی‌نامه]] را مطالعه کنید و در صورتی که برای اصلاح مطالب [[وپ:بی‌طرفی|منبع بی‌طرف]] و مناسبی داشتید به کمک منبع مطالب را اصلاح کنید و یا در بحث مقاله اشتباهات را ذکر نمائید.
:۱۴- '''«''آزاد''» بودن ویکی‌پدیا به چه معناست؟ اگر ویکی آزاد است چرا مطالب من حذف می‌شوند؟'''
:{{قلم رنگ|قرمز|پاسخ:}} «دانشنامهٔ آزاد» به معنی «دانشنامهٔ رایگان» نیست یا «دانشنامهٔ آزاد» به معنی «هر کسی می‌تواند هرطور که می‌خواهد ویرایش کند» نیست یا «دانشنامهٔ آزاد» لزوماً به «آزادی بیان» اشاره ندارد، بلکه ''آزاد'' به معنی [[مجوز آزاد|حق استفادهٔ آزاد]] (یا اجازهٔ استفادهٔ آزاد) از مطالب است. (برای اطلاعات بیشتر [[ویکی‌پدیا:دانشنامهٔ آزاد]] و [[ویکی‌پدیا:چرا صفحه‌ای که ساختم حذف شد؟]] را مطالعه کنید)