تفاوت میان نسخه‌های «بهره (الکترونیک)»

(ویرایش و بهبود)
'''بهره (الکترونیک)''' {{به انگلیسی|(Gain (electronics}} در [[الکترونیک]]، افزایش اندازهٔ تواناییِ یک [[مدار الکتریکی|مدارِ]] [[دوقطبی (مدار الکتریکی)|دوقطبی]] (اغلب یک تقویت کننده) برای افزایشِ [[قدرت]] و یا [[دامنه|دامنهٔ]] یک [[سیگنال]] ورودی به پورت خروجی است که با افزودنِ انرژی برگرفته از منبعِ تغذیه به سیگنال تبدیل شده‌است. بهره معمولاً به عنوانِ [[نسبت|نسبتِ]] متوسطِ دامنهٔ سیگنال و یا قدرت در پورتِ خروجی با دامنه و یا قدرت در پورتِ ورودی تعریف شده‌است. این نسبت اغلب با استفاده از [[دسی‌بل]] [[لگاریتم|لگاریتمی]] (دسی بل) واحد (افزایش دسی بل) بیان می‌شود. به دست آوردنِ بهرهٔ بیشتر از یک؛ (صفر دسی بل)، که نشان‌گرِ تقویتِ صورت‌گرفته است، تعریف و نشان‌دهندهٔ یک جزء یا مدار فعال در سیستم است، در حالی که در یک مدارِ [[کنش‌پذیری (مهندسی)|منفعل]] بهره همیشه کمتر از یک است.
 
== منابع ==