باز کردن منو اصلی

تغییرات

[[پرونده:Stationary vs inflection pts.svg|400px|بندانگشتی|مختص افقی دایره‌های قرمز، نقاط سکون و مربع‌های آبی، [[نقطه عطف|نقاط عطف]] هستند.]]
در [[حساب دیفرانسیل و انتگرال]]، '''نقطهٔ بحرانی''' یک [[تابع]] با متغیرهای [[اعداد حقیقی|حقیقی]]، نقطه‌ای در [[دامنه یک تابع|دامنه]] آن تابع است که آن تابع در آن نقطه [[تابع مشتق‌پذیر|مشتق‌پذیر]] نبوده و یا [[مشتق]] آن برابر صفر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب | نام خانوادگی = Stewart| نام =James | عنوان = Calculus: Early Transcendentals| سال = 2008| ناشر = Brooks/Cole| شابک = 0-495-01166-5}}</ref>
 
مقدار تابع در نقطه بحرانی، '''مقدار بحرانی''' آن تابع نامیده می‌شود. این تعریف به [[حساب چند متغیره|توابع با چند متغیر]]، [[نگاشت|نگاشت‌های]] مشتق‌پذیر بین '''R'''<sup>''m''</sup> و '''R'''<sup>''n''</sup> و [[خمینه|خمینه‌های]] مشتق‌پذیر قابل تعمیم است.