تفاوت میان نسخه‌های «پیمان استانبول (۱۷۲۴)»

| wikisource =
}}
'''پیمان استانبول،'''<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=PdZBZcUbSewC&pg=PA323&dq=+1724++%22treaty+of+constantinople%22&as_brr=3&sig=GaIILut0CK9aTLKgiWYZHX8Fl8g|title=Slavonic Europe - A Political History of Poland from 1447 to 1796|last=Bain|first=R. Nisbet|publisher=READ BOOKS|year=2006|isbn=1-84664-581-6|pages=323}}</ref> '''پیمان روسیه و عثمانی'''<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=v4Yr4foWFFgC&pg=PA252&dq=+1724++treaty++ottoman++russia&as_brr=3&sig=_beplI2bS1KPNEWnk1nvQRMZxPQ|title=Iran Under the Safavids|last=Savory|first=Roger|publisher=Cambridge University Press|year=1980|isbn=0-521-04251-8|pages=252}}</ref> و یا '''پیمان تقسیم ایران'''<ref name="martin">{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=UWYdLuA34OQC&pg=PA49&dq=+1724++treaty++ottoman++russia&as_brr=3&sig=RCQz1SyXQfwl3QxvSpHrsomBKqI#PPA47,M1|title=Uralic And Altaic Series|last=Martin|first=Samuel Elmo|publisher=Routledge|year=1997|isbn=0-7007-0380-2|pages=47}}</ref> یک معاهده بود که در تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۷۲۴ بین [[امپراتوری عثمانی]] و [[امپراتوری روسیه]] بر سر تقسیم بخش‌های زیادی از خاک [[صفویان|ایران صفوی]] بسته شد.<ref>{{cite book|url=https://books.google.nl/books?id=H20Xt157iYUC&dq=treaty+of+constantinople+1724&hl=nl&source=gbs_navlinks_s|title=The Cambridge History of Iran, Volume 7|last1=Fisher|date=1991|publisher=Cambridge University Press|isbn=978-0-521-20095-0|location=Cambridge|page=320|display-authors=etal}}</ref>
 
روس‌ها و عثمانی در یک مسابقه بر سر اشغال بیشتر سرزمین‌های ایران درگیر شدند و بر سر اشغال [[گنجه]] با یکدیگر در حال وارد شدن به جنگ بودند که فرانسه مداخله کرد.<ref>{{cite book |title=The Cambridge History of Iran |last=Fisher |first=William Bayne |year=1968 |publisher=Cambridge University Press |isbn=0-521-20095-4 |pages=320 |url=https://books.google.com/books?id=H20Xt157iYUC&pg=PA322&dq=+1724++treaty++ottoman++russia&as_brr=3&sig=30fbi1zn1zb5ifv_BF2JBguzFUg#PPA320,M1}}</ref> در [[جنگ ایران و روس (۱۷۲۲–۱۷۲۳)]] روسیه توانست سرزمین‌های ایران در [[قفقاز شمالی]]، [[قفقاز جنوبی]] و شمال سرزمین اصلی ایران را تسخیر کند،<ref>[[الکساندر میکابریدز|Alexander Mikaberidze]]. [https://books.google.nl/books?id=jBBYD2J2oE4C&pg=PA1024&lpg=PA1024&dq=russo-Persian+War+1722-1723&source=bl&ots=MG6HP72DpJ&sig=I8Akh1ZL_tO-CpsYWIn6CrgVTFo&hl=nl&sa=X&ved=0CCQQ6AEwAzgKahUKEwi6hrmWvubGAhXCNxQKHVDNAt8#v=onepage&q=russo-Persian%20War%201722-1723&f=false "[[Conflict and Conquest in the Islamic World: A Historical Encyclopedia]]"] ABC-CLIO 2011. p 726</ref> در حالی که ترکان عثمانی به سرزمین‌های غربی ایران حمله کردند و سرزمین‌های غربی، به ویژه [[گرجستان]] و [[ارمنستان]] را فتح کردند. هنوز جوهر معاهده روسیه و ایران بر سر پایان [[جنگ ایران و روس (۱۷۲۲–۱۷۲۳)|جنگ ۱۷۲۲–۱۷۲۳]] خشک نشده بود که بین [[امپراتوری روسیه]] و [[عثمانی]] درگیری روی داد<ref name="books.google.nl">Alexander Mikaberidze. [https://books.google.nl/books?id=jBBYD2J2oE4C&pg=PA1024&lpg=PA1024&dq=russo-Persian+War+1722-1723&source=bl&ots=MG6HP72DpJ&sig=I8Akh1ZL_tO-CpsYWIn6CrgVTFo&hl=nl&sa=X&ved=0CCQQ6AEwAzgKahUKEwi6hrmWvubGAhXCNxQKHVDNAt8#v=onepage&q=russo-Persian%20War%201722-1723&f=false "Conflict and Conquest in the Islamic World: A Historical Encyclopedia"] ABC-CLIO 2011. p 726</ref> و روسیه که آشکارا بیان کرد که به هر قدرت دیگری اجازه استقرار در اطراف [[دریای کاسپین]] را نخواهد داد.