تفاوت میان نسخه‌های «افراسیاب»

سرخه شاهنامه پسر افراسیاب است
(اسپنوی،جهن و سرخه فرزندان افراسیاب هستند)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(سرخه شاهنامه پسر افراسیاب است)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری
 
| label30 = فرزندان
| data30 = [[فرنگیس]]، [[منیژه]]، [[شیده]]،[[جهن]]،[[اسپنوی]]،[[سرخه در شاهنامه]]
 
| label31 = برادران
کاربر ناشناس