تفاوت میان نسخه‌های «خیال‌پردازی شهوانی»

جز
«خیال پردازی» به «خیال پردازی های» تغییر یافت. جمله با فعل جمع (هستند) تمام شده بود ولی واژه خیال پردازی مفرد بود.
جز (اصلاح نویسه عربی، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB)
جز («خیال پردازی» به «خیال پردازی های» تغییر یافت. جمله با فعل جمع (هستند) تمام شده بود ولی واژه خیال پردازی مفرد بود.)
 
== میزان بروز خیال‌پردازی شهوانی ==
خیال‌پردازیخیال‌پردازی‌های شهوانی پدیده‌ای کاملاً متداول هستند.<ref>Halderman, Zelhart, & Jackson, 1984</ref> طی تحقیقی مشخص شد که تنها ۷٪ از زنان مورد مطالعه هرگز رؤیاها یا تخیلات جنسی را تجربه نکرده‌اند.<ref>Hariton, 1973</ref> پیش‌تر کینزی نیز دریافته بود که ۸۴٪ از مردان و ۶۷٪ از زنان مورد مطالعهٔ او دست به خیال‌پردازی جنسی زده‌اند. محققان دیگر نیز میزان گستردگی تخیلات جنسی را مورد پژوهش قرار داده‌اند. برای مثال:
* «سو» با مطالعه بر روی دانشجویان دریافت که ۶۰٪ از مردان و زنان در طی آمیزش جنسی دست به خیال‌پردازی جنسی زده‌اند.<ref>Sue ,1979</ref>
* کریپالت و همکارانش گزارش کردند که ۹۴٪ از زنانِ مورد مطالعهٔ آنان در زندگی جنسی خود به خیال‌پردازی می‌پردازند.<ref>Crepault , et al. 1977</ref>
۶

ویرایش