تفاوت میان نسخه‌های «جمهوری دومینیکن»

جز (ربات: جایگزینی پیوند جادویی شابک با الگو شابک)
! width=“۲۰٪” |
|---- bgcolor=#F4F9FF
|بندر || [[باراهونا]] || ||
|---- bgcolor=#F4F9FF
|شهر || [[سان کریستوبال]] || ||
|---- bgcolor=#F4F9FF
|بندر || [[سانتو دومینگو]] || ||
|---- bgcolor=#F4F9FF
|شهر || [[سانتیاگو (دومینیکن)|سانتیاگو]] || ||
|---- bgcolor=#F4F9FF
|شهر || [[سانچز]] || ||
|---- bgcolor=#F4F9FF
|شهر || [[لا وگا]] || ||
|---- bgcolor=#F4F9FF
|بندر || [[مونت کریستی]] || ||
|}