دولت بریتانیا: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
{{Infobox executive government
| government_name = Her Majesty's Government<br>in the United Kingdom</small>
|government_name=دولت علیاحضرت {{پانویس}} در پادشاهی متحد
| Her Majesty's Government in the United Kingdom nativename= ''[[زبان ولزی]]'': Llywodraeth Ei Mawrhydi <br/> ''[[گیلیک اسکاتلندی]]'': Mòrachd Riaghaltas
|image=[[پرونده:دولت پادشاهی متحد.svg|255px]]
|caption=لوگوی دولت علیاحضرت