دولت بریتانیا: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
{{Infobox executive government
| government_name = Herدولت Majesty's Governmentعلیاحضرت<br>inدر theپادشاهی Unitedمتحد Kingdom</small>
| nativename= Her Majesty's Government in the United Kingdom<br> ''[[زبان ولزی]]'': Llywodraeth Ei Mawrhydi <br/> ''[[گیلیک اسکاتلندی]]'': Mòrachd Riaghaltas
|image=[[پرونده:دولت پادشاهی متحد.svg|255px]]
|caption=لوگوی دولت علیاحضرت
|url=https://www.gov.uk/
}}
'''دولت پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی علیاحضرت'''، [[حکومت مرکزی]] [[پادشاهی متحد]] است. این دولت را یک نخست وزیر رهبری می‌کند.<ref>http://www.number10.gov.uk/</ref>
 
طبق [[قانون اساسی بریتانیا|قانون اساسی پادشاهی متحد]] قوه مجریه در دست فرمانروا ست ولی این [[اقتدار]] تنها از سوی نخست وزیر و کابینه یا با مشورت آنان اعمال می‌شود. اعضای کابینه به عنوان اعضای [[شورای خصوصی بریتانیا|شورای خصوصی]] به فرمانروا مشاوره می‌دهند. دولت فعلی حاکم بر بریتانیا توسط [[ترزا می]] (نخست وزیر) رهبری می‌شود.