تفاوت میان نسخه‌های «فهرست قلعه‌ها در ترکیه»

بدون خلاصه ویرایش
|[[افیون قره‌حصار]]||[[پرونده:AfyonBurgberg.jpg|120px]] ||[[هیتی‌ها]]
|-
| ||Köroğlu||{{Coord|38|56|54|N|30|52|48|E|}} ||Unknownناشناخته
|-
|[[استان آماسیه]]||[[Amasya Castle]]||[[پرونده:Amasya Kalesi 01.jpg|120px]]||امپراتوری روم
||[[Simena Castle]]||[[پرونده:Kalekoy20060929.jpg|120px]]||[[سلجوقیان روم]]
|-
|[[Dereagzi Castle]]||{{Coord|36|20|1|N|29|48|59|E|}}||Unknownناشناخته
|-
| rowspan="4" style="text-align:right;"|[[استان اردهان]]||[[Ardahan Castle]]||||امپراتوری عثمانی
|[[Kazan Castle]]||||[[غز]] از [[قازان]]
|-
|[[Savaşır Castle]]||||Unknownناشناخته
|-
||[[Şeytan Castle]]||[[پرونده:Qajis cixe1.jpg|120px]]||[[اورارتو]]
|rowspan="2" style="text-align:right;"|[[استان ختای]]||[[Bagras|Bagras Castle]]||[[پرونده:Baghras2.jpg|120px]]||[[امپراتوری روم شرقی]]
|-
|[[کوز (دژ)]]||[[پرونده:Kozkalesi.jpg|120px]] ||Crusaders صلیبی‌ها
|-
| rowspan="4" style="text-align:right;"|[[استان استانبول]]||[[Anadoluhisari]]||[[پرونده:Anadoluhisarı.JPG|120px]]||امپراتوری عثمانی
|[[Yelbiz Castle]]|| ||
|-
|[[Yeniyurt Castle]]||[[پرونده:Yeniyurt castle.JPG|120px]]||Hellenisticعصر periodهلنیستی{{سخ}}امپراتوری بیزانس
|-
| rowspan="2" style="text-align:right;"|[[استان موغله]]||[[Bodrum Castle]]||[[پرونده:TurkeyBodrumCastle.jpg|120px]]||[[شوالیه‌های هوسپیتالر]]
|-
|[[Marmaris Castle]]||[[پرونده:Marmaris Castle.jpg|120px]]||Knightsشوالیه‌های Hospitallerهوسپیتالر{{سخ}}امپراتوری عثمانی
|-
| rowspan="3" style="text-align:right;"|[[استان اردو]]|| [[Bolaman Castle]]|| ||
| [[Ünye Castle]]|| ||
|-
| rowspan="4" style="text-align:right;"|[[استان عثمانیه]]||[[Amouda|Hemite Castle]]||[[پرونده:HemiteKalesi1.jpg|120px]]||Crusaders صلیبی‌ها
|-
|[[Bodrumkale]] ||[[پرونده:Bodrumkale, Osmaniye Province, Turkey.jpg|120px]] ||