باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| مکتب =
| آثار =
| خویشاوندان سرشناس = [[عزیزه عضدی]] {{سخ}} [[حمیده عضدی]]
| جوایز =
| امضا =