تفاوت میان نسخه‌های «مساوات‌خواهی»

جز
در [[قرن بیستم]]، بعد تازه‌ای از رعایت [[مساوات]] در توزیع ثروت و [[تولید]] مطرح شده است. آنچنانکه تجربه تاریخی نشان داده است، محو نوعی از نابرابری، می‌تواند زمینه را برای نابرابریهایی دیگر فراهم کند. زیرا که ناهمسانی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، همراه هم و در یک مسیر افزایش و کاهش ندارند، بلکه در نظام‌های بسیاری، به اسم برابری اقتصادی، تمامی [[حقوق سیاسی]] فرد و حق [[مشارکت]] وی در تصمیمات سلب می‌گردد.
== برابرخواهی ==
'''برابرخواهی''' {{به فرانسوی|equalitarianism}} مفهومی نزدیک به مساوات‌خواهی است، اما با آن تفاوت دارد. برابرخواهی همانند اصل مساوات‌خواهی، به ما می‌گوید که با همگان به شکلی برابر رفتار کنیم.ولی در حالی که مظور مساوات‌خواهی از این قاعده آن است که باید بدون در نظر گرفتن نیازها، خواسته‌ها، استحقاق، قابلیت، ارزش یا هر چیز دیگر منافع و مضار را برای همگان توزیع کنیم، برابرخواهی مستلزم آن است که آثار توزیع (منافع و مضار) را بر روی مردم بسنجیم تا اطمینان حاصل کنیم که این توزیع رفتاری است برابرانه. <ref name="d">مبانی فلسفه‌ی اخلاق- رابرا ال.هولمز، مسعود علیا- نشر ققنوس- چاپ سوم ۱۳۸۵</ref> به عنوان مثال:
 
اگر بعضی‌ها بیش از آنچه می‌توانند بخورند داشته باشند و دیگران گرسنگی بکشند، دادن یک قرص نان به هر کدام از آنها مقتضیات اصل مساوات‌خواهی را برآورده می‌سازد ولی مقتضیات اصل برابرخواهی را تامین نمی‌کند. این کار به عده‌ای بسیار زیاد می‌دهد و به عده‌ای بسیار کم. درست همانطور که اگر عده‌ای تندرست باشند و عده‌ای دیگر علیل و ناتوان، مطالبه کار سخت از هر کدام آنها منطقا منجر به آن می‌شود که عده‌ای نیروی بسیار زیادی صرف کنند و عده‌ای دیگر نیرویی اندک. رفتار یکسانی که مساوات‌خواهی اقتضا دارد، لزوماً رفتار برابرانه‌ای نیست که از برابرخواهی لازم می‌آید.<ref name=autogenerated۱>مبانی فلسفه‌ی اخلاق- رابرا ال.هولمز، مسعود علیا- نشر ققنوس- چاپ سوم ۱۳۸۵ </ref>
{{پانویس}}
{{داده‌های کتابخانه‌ای}}
 
[[رده:مساوات‌خواهی]]
[[رده:فرهنگتقسیم سیاسیمنصفانه]]
[[رده:نظریه‌هایحقوق اجتماعیبرابری]]
[[رده:نظریات اخلاقی]]
[[رده:عدم تمرکز]]
[[رده:فرهنگ سیاسی]]
[[رده:فضیلت]]
[[رده:فعالیت حقوق‌بشری]]
[[رده:مکاتب اقتصادی]]
[[رده:نظریات اخلاقی]]
[[رده:نظریه‌های اجتماعی]]
۴٬۱۶۷٬۵۰۷

ویرایش