تفاوت میان نسخه‌های «زبان خوارزمی»

جز
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
* {{یادکرد کتاب | نام خانوادگی =ارانسکی| نام =یوسف م| پیوند نویسنده =یوسف میخائیلوویچ ارانسکی| عنوان =زبان‌های ایرانی| ترجمه =[[علی اشرف صادقی]]| سال =۱۳۸۶| ناشر =انتشارات سخن|مکان =تهران| شابک =964-6961-24-x}}
* {{یادکرد کتاب | نام خانوادگی =تفضلی| نام =احمد| پیوند نویسنده =احمد تفضلی| عنوان =تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام| کوشش =[[ژاله آموزگار]]| سال =۱۳۷۸| ناشر =انتشارات سخن|مکان =تهران| شابک =978-964-372-469-6}}
* {{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی =درسدن| نام =مارک ج| پیوند نویسنده=مارک درسدن|مترجم=[[احمد تفضلی]]|عنوان =زبانهای ایرانی میانه| ژورنال =بررسی‌های تاریخی| مکان =تهران| ناشر =نشریه ستاد بزرگ ارتشتاران| دوره =بهمن و اسفند| شماره =۵۵| سال =۱۳۵۳| صفحه =۱۱ تا ۶۶| پیوند =http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/292722| تاریخ بازبینی =۲/۷/۲۰۱۴}}
* {{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی =دوشن-گیمن| نام =ژاک| پیوند نویسنده=ژاک دوشن-گیمن|مترجم=سعید عریان| عنوان =دربارهٔ گویش‌های ایرانی | ژورنال =چیستا | مکان =تهران| ناشر = | دوره =آذر | شماره =۴| سال =۱۳۶۰| صفحه =۴۳۲ تا ۴۴۶| پیوند =http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/180235| تاریخ بازبینی =۲/۷/۲۰۱۴}}
* {{یادکرد کتاب | نام خانوادگی =رضایی باغ‌بیدی | نام =حسن | پیوند نویسنده =حسن رضایی باغ‌بیدی| عنوان =تاریخ زبان‌های ایرانی | سال =۱۳۸۸| ناشر =[[مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی]] |مکان =تهران | شابک =۹۷۸–۹۶۴–۷۰۲۵–۸۴–۳}}