تفاوت میان نسخه‌های «زبان خوارزمی»

برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
* {{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی =MacKenzie| نام =D. N| پیوند نویسنده=دیوید نیل مکنزی| عنوان =The Khwarezmian glossary—IV| ژورنال = | مکان = | ناشر =Bulletin of the School of Oriental and African Studies| دوره = | شماره =۳۴| سال =1971c| صفحه =۵۲۱–۵۳۷| پیوند =http://azargoshnasp.net/languages/Khwarazmi/khwarezmiangl4.pdf| تاریخ بازبینی =1/24/2014| doi =10.1017/S0041977X00128526}}
* {{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی =MacKenzie| نام =D. N| پیوند نویسنده=دیوید نیل مکنزی| عنوان =The Khwarezmian glossary—V| ژورنال = | مکان = | ناشر =Bulletin of the School of Oriental and African Studies| دوره = | شماره =۳۵| سال =۱۹۷۲| صفحه =۵۶–۷۳| پیوند =http://azargoshnasp.net/languages/Khwarazmi/khwarezmiangl5.pdf| تاریخ بازبینی =1/24/2014| doi =10.1017/S0041977X00107360}}
 
* {{یادکرد دانشنامه | نام خانوادگی =MacKenzie| نام =D. N| پیوند نویسنده =دیوید نیل مکنزی| مقاله =The Chorasmian Language| دانشنامه =Encyclopædia Iranica| جلد=۵| سال =۱۹۹۲| ناشر =Bibliotheca Persica Press| مکان =New York| شابک = | صفحه =۵۱۷–۵۲۰| نشانی =http://www.iranicaonline.org/articles/chorasmia-iii| تاریخ بازبینی =۱/۲۳/۲۰۱۴| نشانی بایگانی =http://archive.is/FqqrW|تاریخ بایگانی =۱/۲۳/۲۰۱۴| زبان =en}}
* {{یادکرد کتاب |نام خانوادگی=MACKENZIE|نام =D. N|پیوند نویسنده=دیوید نیل مکنزی|عنوان=[[THE CAMBRIDGE HISTORY OF IRAN]] |فصل=KHWARAZMIAN LANGUAGE AND LITERATURE|جلد=III/2|سال=۲۰۰۷ |ناشر=CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS |مکان=New York |شابک=۹۷۸–۰–۵۲۱–۲۴۶۹۳–۴ |زبان=en}}
{{پایان}}
 
== مطالعه بیشتر ==
{{چپ‌چین}}
* {{یادکرد دانشنامه | نام خانوادگی =MacKenzie| نام =D. N| پیوند نویسنده =دیوید نیل مکنزی| مقاله =The Chorasmian Language| دانشنامه =Encyclopædia Iranica| جلد=۵| سال =۱۹۹۲| ناشر =Bibliotheca Persica Press| مکان =New York| شابک = | صفحه =۵۱۷–۵۲۰| نشانی =http://www.iranicaonline.org/articles/chorasmia-iii| تاریخ بازبینی =۱/۲۳/۲۰۱۴| نشانی بایگانی =http://archive.is/FqqrW|تاریخ بایگانی =۱/۲۳/۲۰۱۴| زبان =en}}
{{پایان چپ‌چین}}
 
== جستارهای وابسته ==