تفاوت میان نسخه‌های «المپیاد جهانی فیزیک»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
==ساختار مسابقات==
 
این مسابقه به مدت دو روز طول می کشد. یک روز به مسائل نظری اختصاص داده می شود (سه مسئله که شامل حداقل چهار حوزه فیزیک در قبلاقبلاً در مدارس متوسطه تدریس شده است که شامل 30 امتیاز است). یک روز دیگر به مسائل تجربی (آزمایشگاهی)(یک یا دو مسئله که شامل 20 امتیاز است) اختصاص داده شده است. بین این دو روز حداقل یک روز استراحت داده می شود.
 
در هر دو مورد زمان اختصاص داده شده برای حل مشکلات(مسئله ها) پنج ساعت است. هر تیم متشکل از دانش آموزان از مدارس متوسطه عمومی و فنی (و نه دانشگاه ها و کالج ها) کشور مورد نظر است. دو شرط برای شرکت وجود دارد: هنوز به دانشگاه وارد نشده باشند و باید زیر 20 سال باشند. به طور معمول هر تیم متشکل از پنج دانش آموزانو دو ناظر است.
۲۴

ویرایش