تفاوت میان نسخه‌های «عهدنامه برست-لیتوفسک»

جز
{{پانویس|۲}}
{{جنگ جهانی اول}}
 
[[رده:عهدنامه برست-لیتوفسک]]
[[رده:امپراتوری آلمان]]
[[رده:تاریخ بلاروس]]
[[رده:تاریخ گرجستان]]
[[رده:تاریخدوران نوینمدرن اوکراین]]
[[رده:ترک مخاصمه‌ها]]
[[رده:جمهوری سوسیالیستی فدراتیو روسیه شوروی در جنگ جهانی اول]]