باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
date=۷ روز ۱۰ [[جمادی‌الاولی]] [[۳۶ (قمری)|۳۶]] هجری قمری تقریباً مقارن با ۴ نوامبر ۶۵۶ میلادی، یا روز ۱۵ [[جمادی‌الاولی]]، یا روز ۱۰ جمادی‌الثانی تقریباً مقارن با ۴ دسامبر یا ۱۵ جمادی‌الثانی مقارن با ۹ دسامبر<ref name="Madelungchron">{{پک|Madelung|1997|ک=Succession to Muhammad|زبان=en|ص=xvi}}</ref>|
place=[[بصره]]، [[عراق]]|
result= پیروزی قاطع [[علی بن ابیطالب]]|
combatant1=سپاه علی|
combatant2=سپاه جمل|
کاربر گمنام