باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|رشدجمعیت=
|تراکم‌جمعیت= ۲۰٫۹
|زبان=قلعه_نو_(افغانستان)فارسی، پښتو
|مساحت=۲۳٫۰۰۰ کیلومتر مربع
|ارتفاع=
۲۵

ویرایش