صورت سود و زیان: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
(تمیزکاری با ویرایشگر خودکار فارسی)
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۳۰) +تمیز (۱۴.۹ core): + رده:صورت سود و زیان)
به طور کلی صورت سود و زیان یک واحد خدماتی به روش تک مرحله‌ای به صورت زیر می‌باشد:
 
{{سرخطسخ}} مؤسسه خدماتی …
{{سرخطسخ}} صورت حساب سود و زیان
{{سرخطسخ}}برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/××
{{سرخطسخ}}درآمدها:
{{سرخطسخ}}درآمد خدمات ××
{{سرخطسخ}}کسر می‌شود هزینه‌ها:
{{سرخطسخ}}هزینه اجاره ××
{{سرخطسخ}}هزینه بیمه ××
{{سرخطسخ}}هزینه حقوق ××
{{سرخطسخ}}هزینه آب و برق و تلفن ××
{{سرخطسخ}}جمع هزینه‌ها (××)
{{سرخطسخ}}سود (زیان) قبل از کسر مالیات ××
{{سرخطسخ}}مالیات (×)
{{سرخطسخ}}سود (زیان) ویژه ××
 
حالا با توجه به مطالب ارائه شده در بالا و با توجه به مفروضات درسهای قبلی صورت حساب سود و زیان برای مؤسسه خدماتی محمد و حسن یه شکل زیر تهیه می‌شود:
 
{{سرخطسخ}} مؤسسه خدماتی محمد و حسن
{{سرخطسخ}} صورت حساب سود و زیان
{{سرخطسخ}}برای دوره مالی منتهی به ۳۱/۲/۸۴
{{سرخطسخ}}درآمد:
{{سرخطسخ}}درآمد خدمات آموزشی ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
{{سرخطسخ}}کسر می‌شود هزینه‌ها:
{{سرخطسخ}}هزینه اجاره ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
{{سرخطسخ}}هزینه حقوق ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
{{سرخطسخ}}هزینه آب و برق و تلفن ۲۵۰٫۰۰۰
{{سرخطسخ}}جمع هزینه‌ها ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
{{سرخطسخ}}سود و (زیان) قبل از کسر مالیات ۲٫۷۵۰٫۰۰۰
{{سرخطسخ}}مالیات به مآخذ ۲۵٪ (۶۸۷٫۵۰۰)
{{سرخطسخ}}سود (زیان) ویژه ۲٫۰۶۲٫۵۰۰
* سود (زیان) ویژه :چنانچه درآمدهای یک واحد مالی نسبت به هزینه‌های آن بیشتر باشد آن واحد مالی دارای سود بوده و اگر هزینه‌ها نسبت به درآمدها بیشتر باشند واحد مالی دارای زیان است.
** درآمدهای عملیاتی و هزینه‌های عملیاتی به مواردی گفته می‌شود که مستقیماً مربوط به عملیات جاری و اصلی شرکت است و در غیر اینصورت از اصطلاح درآمد و هزینه غیر عملیاتی استفاده می‌شود. بطور مثال در مؤسسه خدماتی محمد و حسن درآمد آموزشی جزو درآمدهای عملیاتی بوده و اگر همین مؤسسه با فروش یکدستگاه خودرو منافعی به دست بیاورد چون جزء عملیات جاری آن نبوده بنابراین درآمد آن غیر عملیاتی محسوب می‌شود.
 
{{حسابداری}}
 
{{حسابداری-خرد}}
 
[[رده:صورت سود و زیان]]
[[رده:اصول حسابداری پذیرفته همگانی]]
[[رده:اصطلاحات حسابداری]]
۴٬۴۱۱٬۲۶۸

ویرایش