باز کردن منو اصلی

تغییرات

خنثی‌سازی ویرایش 21341321 توسط 93.110.221.163 (بحث)
|محل کار= مؤسسات خصوصی
|استاد راهنما=
|استادان= [[عبدالله جوادی آملی]]، [[انصاری شیرازی]]، [[مصباح یزدی]]، [[بهاءالدینی]]
|استادان=
|شاگردان=
|ادامه دهنده کارهای=