تفاوت میان نسخه‌های «جان آدامز (مجموعه تلویزیونی)»

جز
[[رده:فیلم‌های درباره رئیس‌جمهورهای ایالات متحده آمریکا]]
[[رده:مجموعه‌های تلویزیونی آمریکایی آغاز شده در ۲۰۰۸ (میلادی)]]
[[رده:مجموعه‌های تلویزیونی واقع‌شدهآمریکایی درپایان سدهیافته در ۱۸۲۰۰۸ (میلادی)]]
[[رده:مجموعه‌های تلویزیونی آمریکایی در دهه ۲۰۰۰ (میلادی)]]
[[رده:مجموعه‌های تلویزیونی انگلیسی‌زبان]]
[[رده:مجموعه‌های تلویزیونی تاریخی]]
[[رده:مجموعه‌های تلویزیونی واقع‌شده در سده ۱۸ (میلادی)]]
[[رده:مجموعه‌های تلویزیونی واقع‌شده در سده ۱۹ (میلادی)]]
[[رده:مجموعه‌های تلویزیونی در ایالات متحده آمریکا]]
[[رده:مجموعه‌های تلویزیونی سیاسی]]
[[رده:مجموعه‌های تلویزیونی واقع‌شده در سده ۱۸ (میلادی)]]
[[رده:مجموعه‌های تلویزیونی واقع‌شده در سده ۱۹ (میلادی)]]
۴٬۲۶۴٬۳۶۴

ویرایش