تفاوت میان نسخه‌های «فهرست والیان سامانی در طبرستان»

(صفحه‌ای تازه حاوی «{{تاریخ طبرستان}} دودمان سامانیان با رضایت خلفای عباسی مدتی قیوم...» ایجاد کرد)
برچسب: عدم استفاده از یادکرد و پانویس
 
|colspan="10" align=center style="background-color:Lightgreen" |'''''[[سامانیان]]'''
|-
| [[محمد بن هارون سرخسی]]
| ۱۸ ماه (۲۸۷ و ۲۸۸ هجری)
|
|-
|ابوالعباس احمد بن نوح
|وفات در ۲۹۸ هجری
|
|-