تفاوت میان نسخه‌های «فهرست والیان سامانی در طبرستان»

|[[اسماعیل بن احمد سامانی]]
|۲۸۸ و ۲۸۹ هجری
|امیر وقت سامانیان
|
|-
|ابوالعباس عبدالله بن محمد بن نوح بن اسد
|۲۸۹ تا ۲۹۸ هجری
|<!-- در سال ۹۰۹ یا ۹۱۰ میلادی با نیروی دریایی روس‌های وایکینگ جنگید و پیروز شد -->
|
|-
|سلام ترک