تفاوت میان نسخه‌های «اندونوکلئازهای محدودکننده»

جز
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۳۰) +مرتب (۱۴.۹ core): + رده:عدد گروه آنزیمی ۳.۱)
یک آنزیم محدودکننده یا آندونوکلئاز محدودکننده اغلب از گروه [[هیدرولاز]]هاست که به طور اختصاصی، توالی خاصی از [[دی ان ای]] را شناسایی کرده و آن را برش می‌دهند. در صورتی که توالی‌هایی مزبور توسط عواملی مثل متیله‌شدن تغییر یافته باشند مورد شناسائی آنزیم قرار نمی‌گیرند. آنزیم‌های محدود کننده به طور متداول به ۴ گروه دسته‌بندی می‌شوند. این ۴ گروه از نظر ساختار، جایگاه شناسایی و چگونگی برش با یکدیگر متفاوتند. به منظور ایجاد برش در DNA، آنزیم‌های محدود کننده باید ستون قند-فسفات (sugar-phosphate backbone) را در هر دو رشته قطع کنند.
 
این آنزیم‌ها در [[باکتری]]‌ها و [[آرکی باکتری|آرکی‌ها]] یافت شده و یک [[مکانیسم دفاعی]] علیه [[ویروس]]‌های مهاجم ارائه می‌دهند,می‌دهند،<ref>Arber, W. and S. Linn, DNA modification and restriction. Annual review of biochemistry, 1969. 38(1): p. 467-500.</ref>.<ref>Krüger, D. and T.A. Bickle, Bacteriophage survival: multiple mechanisms for avoiding the deoxyribonucleic acid restriction systems of their hosts. Microbiological reviews, 1983. 47(3): p. 345.</ref> در یک [[پروکاریوت]]، آنزیم‌های محدود کننده به صورت انتخابی سبب برش DNAی خارجی در فرایندی که restriction نامیده شده‌است، می‌شوند. در حالیکه DNAی میزبان توسط آنزیم اصلاح کننده (یک متیل ترنسفراز) که سبب تصحیح DNAی پروکاریوت می‌شود، حفظ می‌شود. این دو فرایند سبب شکل گیری سیستم مدیفیکاسیون محدود کننده (restriction modification system) می‌شوند.<ref>Kobayashi, I. , Behavior of restriction–modification systems as selfish mobile elements and their impact on genome evolution. Nucleic acids research, 2001. 29(18): p. 3742-3756.</ref>
 
تاکنون بیش از ۳۰۰۰ آنزیم محدود کننده شناسایی شده‌اند که بیش از ۶۰۰ تا از آنها به صورت تجاری در دسترس می‌باشند.<ref>Roberts, R.J. , et al. , REBASE—enzymes and genes for DNA restriction and modification. Nucleic acids research, 2007. 35(suppl 1): p. D269-D270.</ref> این آنزیم‌ها به طور معمول برای اصلاح DNA در آزمایشگاه استفاده می‌شوند و یک ابزار حیاتی در شبیه‌سازی مولکولی می‌باشند<ref>Old, R.W. and S.B. Primrose, Principles of gene manipulation: an introduction to genetic engineering. Vol. 2. 1981: Univ of California Press.</ref><ref>Bloom, M.V. , G.A. Freyer, and D.A. Micklos, Laboratory DNA science: an introduction to recombinant DNA techniques and methods of genome analysis. 1996: Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc.</ref><ref>Keuzer, H. and A. Massey, Recombinant DNA and Biotechnology, 2001, ASM press, Washington, DC ISBN.</ref>]
 
=== کاربردها ===
از آنزیم‌های محدود کننده جهت [[انتقال ژن]] به وکتور [[پلاسمید|پلاسمیدی]]ی در فرایند کلونینگ ژن و تولید پروتئین استفاده می‌شود.
 
جهت استفاده بهینه، در پلاسمیدهایی که به صورت متداول برای کلونینگ ژن استفاده می‌شوند، یک توالی کوتاه پلی لینکر(a short polylinker sequence) قرار می‌گیرد که به آن multiple cloning site یا به اختصار '''MCS''' گفته می‌شود. این توالی دارای جایگاه شناسایی آنزیم محدود کننده است و آنزیم محدود کننده قادر است این توالی را شناسایی کند.
[[رده:ژنتیک]]
[[رده:صنعت علوم زیستی]]
[[رده:عدد گروه آنزیمی ۳.۱]]
[[رده:ویکی‌سازی رباتیک]]
۴٬۴۰۶٬۴۸۴

ویرایش