باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
نام علمی این گیاه Boswellia thurifera یا B. sacra و همچنین B. carterii است. طعم این عصاره بسیار تلخ است.
 
در استان فارس به درختی که کندر از آن به دست می‌آید,بَنهمی‌آیدبَنه می‌گویند.{{مدرک}}
 
== کاربردهای پزشکی و دارویی ==
کاربر گمنام