باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۲ سال پیش
جز
Darafsh صفحهٔ کارتاگنا (اسپانیا) را به کارتاخنا منتقل کرد: تلفظ صحیح اسپانیایی و ادغام