باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏top: + بهبود ساختار یادکردها با ویرایشگر خودکار فارسی
{{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/مناسب‌ها|۱۰|مارس}}
; رویدادها
{{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/{{میلادی به جلالیرویدادها|۱۰|مارس}}/رویدادها}}
{{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ مارس/رویدادها}}
; زادروزها
{{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/{{میلادی به جلالیزادروزها|۱۰|مارس}}/زادروزها}}
{{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ مارس/زادروزها}}
; درگذشت‌ها
{{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/{{میلادی به جلالیدرگذشته‌ها|۱۰|مارس}}/درگذشته‌ها}}
{{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ مارس/درگذشته‌ها}}
<noinclude>{{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/توضیحات ویرایش|۱۰|مارس}}</noinclude>