باز کردن منو اصلی

تغییرات

۳۶۵ بایت اضافه‌شده، ۱ سال پیش
 
کهکشان برطبق نمودار بالستیکی در حرکت وضعی همان‌طور که در شکل نشان داده شده، در اطراف مرکزش می‌چرخد. اختلافی بین مشاهدهٔ نمودار بالستیکی (نسبتا یکنواخت) و نمودار بالستیکی مستقر بر روی دانستن جرم ستاره‌ها و گازها در راه شیری (محو شدن نمودار بالستیکی) به ماده تاریک نسبت داد.
و ما بی شک این یقین و اعتقاد را داریم حتما کسانی در همین نزدیکی ما انسان ها در کره های دیگر در حال زندگی با این تفاوت بعضی بصورت ابتدایی و در سطح های مختلف بصورت فوق پیشرفته نسبت به دنیای امروزی ما.sarbazekhoda
 
== تعداد سیاره‌ها ==
۱

ویرایش